โอไวท์
วิธีการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
เช็คเลขพัสดุ
กระดานสนทนา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

นโยบายร้านค้า

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1) ร้าน รักษาข้อมูลของลูกค้า โดยจะควบคุมและรักษาข้อมูลให้เป็นความลับปลอดภัย และป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับข้อมูล เว้นแต่ทางร้านจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการจะต้องเปิดเผย ข้อมูลนั้นแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ทางร้านจะจัดทำระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้เสียหาย หรือถูกทำลายโดยไม่ชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

2) ทางร้านตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งสินค้า เท่านั้น

3) ใน การเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 3. ทางร้านจะให้ข้อมูลเฉพาะพนักงานของร้านที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตแล้ว เท่านั้น และหากทางร้านจำเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางร้านจะควบคุมให้บุคคลอื่นเก็บรักษา และใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากทางร้าน และบังคับให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อบังคับที่ทางร้านกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่าง เคร่งครัด

การคืนสินค้าและการคืนเงิน
ถ้าสินค้าของคุณนั้นไม่ตรงตามที่ได้รับ
สามารถติดต่อผ่านช่องทางที่สั้งซื้อเข้ามาได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า:

หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดในกล่อง) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
สำเนาหน้า book ธนาคาร กับ สำเนาบัตรประชาชน ชื่อต้องตรงกัน
จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิมส่งกลับให้ร้านค้า
สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมยังไม่แกะหรือฉีกขาดเสียหาย


คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไร
ขั้นตอนการคืนเงิน ธนาคารของคุณจะคืนเงินยอดค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืนสินค้าไปยังบัญชีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 3 – 7 วันทำการ 

 

การจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับการคอนเฟริมจากลูกค้าจะจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชม ยกเว้นติดวันหยุด

มี 2 วิธี

1. จัดส่งแบบ EMS 

กทม. และ ปริมณฑล 1 วันทำการได้รับสินค้า

ต่างจัดหวัด ประมาณ 2-3 วันทำการ

 

2.จัดส่งโดยบริษัทเอกชน

โดยการเก็บเงินปลายทาง ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ

กทม. และ ปริมณฑล 1 วันทำการได้รับสินค้า

ต่างจัดหวัด ประมาณ 2-3 วันทำการ


i Care Shops © 2018 i Care shops by m.s.care infinity co., Ltd. เลขทะเบียน 0135560010242