โอไวท์
วิธีการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
เช็คเลขพัสดุ
กระดานสนทนา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลเนื้อหาสินค้าทางร้านไม่เป็นผู้ สร้างหรือ เขียนขึ้นมาเองแต่ได้นำมาจากข้อมูลที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้ผลิต

คำเตือนในการใช้และวิธีการจัดเก็บสินค้า
1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มิใช่ยา ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคใดๆให้หายขาด ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล 
2.ควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
3.ควรเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่วางในที่อับชื้น เก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน 
4.กรุณาอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ นั้นๆก่อนใช้


i Care Shops © 2017 i Care shops by m.s.care infinity co., Ltd. เลขทะเบียน 0135560010242